Skjern Å Laksefiskeri

Skjern Å, der får sit navn fra byen Skjern, som den løber tæt forbi, er Danmarks vandrigeste vandløb og fjerde længste å. Den har siden 1990’ernes restaurering tjent som et optimalt habitat for bl.a. laks og ørreder, og der bliver hvert år fisket lystigt på det meste af åens strækning. Store områder omkring den nedre del af åen og dens tilløb fra Arnborg til udløbet i Ringkøbing Fjord er dog udpeget til nationalpark, og der er grundig kontrol med at regler om kvoter og fiskeri bliver overholdt. Alt sammen for at beskytte og bevare den smukke Skjern Ås flora, fauna og atmosfære.

For yderligere information:

Fiskeregler:

http://www.skjernaasam.dk/fiskeriet

Fangstrapporter for Skjern Å:

http://www.skjernaasam.dk/index.php?option=com_catchreport